×

Selecciona els filtres per acotar la cerca del teu interès


No
Aturats
Diversos
Dones i LGTBI
Drogodependents
Gent gran
Infants
Joves
Malalties
Nouvinguts i minories ètniques
Persones amb discapacitat
Pobresa i exclusió social
Reclusos i exreclusos
Salut mental
Sense atenció directa
Acció cívica i comunitària
Acompanyament i/o tutela
Ajuts econòmics
Altres
Ambiental
Assessorament legal
Atenció diürna o centres de dia
Atenció domiciliària
Atenció psicosocial i/o rehabilitació
Atenció residencial
Cooperació internacional
Cultural
Dret a l'habitatge
Drets Humans
Educació en el lleure i serveis educatius
Esportiu
Formació i educació formal
Inserció laboral (EI)
Necessitats bàsiques
Recerca i noves tecnologies
Sensibilització
Sòciosanitari
Treball protegit (CET)
Xarxes i suport a entitats
Accés i Gestió de l’habitatge
Accessibilitat (consultoria i adaptacions)
Acompanyament en la sexualitat i la reproducció
Acompanyament a la mort
Agricultura
Alimentació
Allotjament
Arquitectura i urbanisme
Arranjaments de roba
Assegurances
Assessorament
Atenció a col•lectius vulnerabilitzats (diversitat funcional, risc exclusió social)
Atenció gent gran i/o persones depenents
Bancs de recursos comunitaris
Bancs del temps i xarxes d'intercanvi
Bars
Biblioteques i centres documentació
Bugaderia i tintoreria
Carnisseries i peixateries
Cellers i venda de begudes
Centrals de compra
Comercialització d'energia
Comercialització de calçat
Comercialització de material tecnològic i electrònic
Comercialització de roba
Comercialització de tèxtil de la llar
Comunicació
Comunicació audiovisual
Comunitats d’autofinançament
Consergeria i recepció
Construcció i rehabilitació
Consultories
Copisteria, reproducció i enquadernació
Cosmètica i higiene
Criança
Cuina
Cultura i Oci
Cures a animals (veterinaris, protectores d’animals, …)
Desenvolupament de web i programari
Difusió i sensibilització (xerrades, tallers,…)
Disseny i arts gràfiques
Disseny i Confecció
Edició (editorials, impremtes, edició d’audiovisuals, …)
Educació en el lleure
Educació i Recerca
Embassats
Emmagatzematge i control d'estocs
Entitats financeres
Espais i recursos de gestió comunitària
Espais i xarxes
Espectacles (concerts, obres de teatre, ...)
Esport
Etiquetatge i col·locació d'alarmes
Exposicions
Extracció i processament de matèries primeres
Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
Farmàcies i herbolaris
Finançament i Moneda Social
Fires i mercats
Fleques
Formació crítica
Formació no reglada
Formació ocupacional
Formació reglada
Gestió cultural
Gestió de benzineres, rentat de cotxes i aparcaments
Gestió de l'aigua
Gestió de l’espai natural
Gestió de punts d'informació
Gestió de residus (reciclatge) i abocadors
Gestió de vending
Gestió documental i de base de dades
Gestories
Grups de consum agroecològics
Habitatge i gestió de l'entorn
Instal•lacions i reparacions
Jardineria
Jocs i entreteniment
Llibreries
Logística
Manipulació i embalatges
Màrkèting, telemàrketing i línies d'atenció telefònica
Micromecenatge (crowdfunding)
Missatgeria
Mitjans de comunicació
Moneda Social
Neteja i manteniment
Organització d’esdeveniments
Personal hoteleria
Personal restauració
Planter i llavors
Plataformes digitals
Processament d'aliments
Producció cultural
Producció d'energia
Producció i reparació de material tecnològic
Producció i/o venda d’altres productes manufacturats
Producció industrial
Producció tèxtil
Projectes de convivència
Projectes educatius
Psicologia i atenció a la salut mental
Ramaderia i pesca
Recerca i estudis
Restauració i hosteleria
Restaurants
Salut
Salut i Cures
Serveis d'internet (allotjament, dominis, mailing,
Serveis de càtering
Serveis de comunicació
Serveis de correspondència
Serveis de Interpretació de llenguatge de signes
Serveis de Transcripció simultània
Serveis jurídics
Subministraments
Suport escolar
Tecnologia i electrònica
Telecomunicacions (telefonia i internet)
Tèxtil
Transports i mudances
Turisme
Venda al detall
Venda al major
Venda de producte no fresc/elaborat
Verduleries
Vigilància
Xarxes d'intercooperació (cCooperatives de segon grau, xarxes de productores, ...)
Xarxes locals d’economia solidària

Mapa d'entitats socials de Catalunya

Aquí trobaràs l'entitat que respongui a les teves necessitats o amb la què pots col·laborar

Aturats
Aturats
Diversos
Dones i LGTBI
Dones i LGTBI
Drogodependents
Drogode-
pendents
Gent gran
Gent gran
Infants
Infants
Joves
Joves
Malalties
Malalties
Nouvinguts i minories ètniques
Nouvinguts i minories ètniques
Persones amb discapacitat
Persones amb discapacitat
Pobresa i exclusió social
Pobresa i exclusió social
Reclusos i exreclusos
Reclusos i exreclusos
Salut mental
Salut mental
Sense atenció directa
Sense atenció directa
Si sou una entitat social que voleu modificar/ampliar la informació de la fitxa escriviu a taula@tercersector.cat.
Resultats [3411]
Paginador

Subvenciona Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad
En conveni amb Departament de Familia
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona