×

Selecciona els filtres per acotar la cerca del teu interès


No
Aturats
Diversos
Dones i LGTBI
Drogodependents
Gent gran
Infants
Joves
Malalties
Nouvinguts i minories ètniques
Persones amb discapacitat
Pobresa i exclusió social
Reclusos i exreclusos
Salut mental
Sense atenció directa
Acció cívica i comunitària
Acompanyament i/o tutela
Ajuts econòmics
Altres
Ambiental
Assessorament legal
Atenció diürna o centres de dia
Atenció domiciliària
Atenció psicosocial i/o rehabilitació
Atenció residencial
Cooperació internacional
Cultural
Dret a l'habitatge
Drets Humans
Educació en el lleure i serveis educatius
Esportiu
Formació i educació formal
Inserció laboral (EI)
Necessitats bàsiques
Recerca i noves tecnologies
Sensibilització
Sòciosanitari
Treball protegit (CET)
Xarxes i suport a entitats
No

Mapa d'entitats socials de Catalunya

Aquí trobaràs l'entitat que respongui a les teves necessitats o amb la què pots col·laborar

Aturats
Aturats
Diversos
Dones i LGTBI
Dones i LGTBI
Drogodependents
Drogode-
pendents
Gent gran
Gent gran
Infants
Infants
Joves
Joves
Malalties
Malalties
Nouvinguts i minories ètniques
Nouvinguts i minories ètniques
Persones amb discapacitat
Persones amb discapacitat
Pobresa i exclusió social
Pobresa i exclusió social
Reclusos i exreclusos
Reclusos i exreclusos
Salut mental
Salut mental
Sense atenció directa
Sense atenció directa
Si sou una entitat social que voleu modificar/ampliar la informació de la fitxa escriviu a taula@tercersector.cat.
Resultats [3475]
Paginador

Subvenciona Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad
En conveni amb Departament de Familia
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona