Mapa d'entitats socials de CatalunyaPersones ateses

Aturats
Diversos
Dones i LGTBI
Drogodependents
Gent gran
Infants
Joves
Malalties
Nouvinguts i minories ètniques
Persones amb discapacitat
Pobresa i exclusió social
Reclusos i exreclusos
Salut mental
Sense atenció directa

Ámbit d'intervenció principal

Acompanyament i/o tutela
Ajuts econòmics
Altres
Ambiental
Assessorament legal
Atenció diürna o centres de dia
Atenció domiciliària
Atenció psicosocial i/o rehabilitació
Atenció residencial
Cooperació internacional
Cultural
Dret a l'habitatge
Drets Humans
Educació en el lleure
Esportiu
Formació i educació formal
Inserció laboral (EI)
Necessitats bàsiques
Recerca i noves tecnologies
Sensibilització
Sòciosanitari
Treball protegit (CET)
Treball veïnal i comunitari
Xarxes i suport a entitats

Demandes de col·laboració

1. Aportacions econòmiques
2. Voluntariat
3. Servei Comunitari
4. Col·laboració d’universitaris
      a. Aprenentatge Servei
      b. Treballs Fi de grau i Màster
      c. Períodes de pràctiques
5. Col·laboració d’empreses

Filtrar

Subvenciona:

Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad
En conveni amb:

Aturats
Aturats
Diversos
Dones i LGTBI
Dones i LGTBI
Drogodependents
Drogode-
pendents
Gent gran
Gent gran
Infants
Infants
Joves
Joves
Malalties
Malalties
Nouvinguts i minories ètniques
Nouvinguts i minories ètniques
Persones amb discapacitat
Persones amb discapacitat
Pobresa i exclusió social
Pobresa i exclusió social
Reclusos i exreclusos
Reclusos i exreclusos
Salut mental
Salut mental
Sense atenció directa
Sense atenció directa
Col·lectius diversos
Si sou una entitat social que voleu modificar/ampliar la informació de la fitxa escriviu a taula@tercersector.cat; i si voleu penjar-hi una demanda de col·laboració feu click aquí.
Resultats [3077]
Paginador