Registrar persona

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya domiciliada al c/Rocafort 242 BIS, 2n pis protegeix les dades personals segons l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en virtut del qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens subministri a través d'aquest formulari seran tractades de manera confidencial i passaran a formar part d'un fitxer titularitat de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya no ven, lloga ni cedeix les dades personals que vostè proporcioni.

Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant sol·licitud expressa:

- mitjançant correu ordinari, c/Rocafort 242 BIS, 2n pis - 08029 Barcelona ref. LOPD,
- o correu electrònic taula@tercersector.cat ref. LOPD.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes dades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya a qualsevol tercer, a causa d'estar emplenant els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.