×

Selecciona els filtres per acotar la cerca del teu interès


No
-- Cap col·letiu --
Aturats
Diversos
Dones i LGTBI
Drogodependents
Gent gran
Infants
Joves
Malalties
Nouvinguts i minories ètniques
Persones amb discapacitat
Pobresa i exclusió social
Reclusos i exreclusos
Salut mental
Sense atenció directa
-- Cap Àmbit --
Acció cívica i comunitària
Acompanyament i/o tutela
Ajuts econòmics
Altres
Ambiental
Assessorament legal
Atenció diürna o centres de dia
Atenció domiciliària
Atenció psicosocial i/o rehabilitació
Atenció residencial
Cooperació internacional
Cultural
Dret a l'habitatge
Drets Humans
Educació en el lleure i serveis educatius
Esportiu
Formació i educació formal
Inserció laboral (EI)
Necessitats bàsiques
Recerca i noves tecnologies
Sensibilització
Sòciosanitari
Treball protegit (CET)
Xarxes i suport a entitats

Habitatge i gestió de l'entorn

Arquitectura i urbanisme
Construcció i rehabilitació
Instal•lacions i reparacions
Accés i Gestió de l’habitatge
Projectes de convivència
Neteja i manteniment
Jardineria
Gestió de l’espai natural

Subministraments

Producció d'energia
Comercialització d'energia
Gestió de l'aigua
Telecomunicacions (telefonia i internet)

Tèxtil

Producció tèxtil
Disseny i Confecció
Comercialització de roba
Comercialització de calçat
Comercialització de tèxtil de la llar
Bugaderia i tintoreria
Arranjaments de roba
Etiquetatge i col·locació d'alarmes

Alimentació

Planter i llavors
Agricultura
Ramaderia i pesca
Processament d'aliments
Verduleries
Fleques
Carnisseries i peixateries
Venda de producte no fresc/elaborat
Cellers i venda de begudes
Grups de consum agroecològics
Embassats

Restauració i hosteleria

Bars
Restaurants
Serveis de càtering
Allotjament
Personal hoteleria
Personal restauració
Cuina

Cultura i Oci

Producció cultural
Gestió cultural
Espectacles (concerts, obres de teatre, ...)
Exposicions
Edició (editorials, impremtes, edició d’audiovisuals, …)
Llibreries
Biblioteques i centres documentació
Turisme
Esport
Jocs i entreteniment
Organització d’esdeveniments

Educació i Recerca

Formació reglada
Formació ocupacional
Formació no reglada
Formació crítica
Suport escolar
Projectes educatius
Educació en el lleure
Difusió i sensibilització (xerrades, tallers,…)
Recerca i estudis

Comunicació

Mitjans de comunicació
Disseny i arts gràfiques
Comunicació audiovisual
Serveis de comunicació
Copisteria, reproducció i enquadernació
Gestió documental i de base de dades
Accessibilitat (consultoria i adaptacions)
Serveis de Interpretació de llenguatge de signes
Serveis de Transcripció simultània
Màrkèting, telemàrketing i línies d'atenció telefònica

Tecnologia i electrònica

Plataformes digitals
Serveis d'internet (allotjament, dominis, mailing,
Desenvolupament de web i programari
Producció i reparació de material tecnològic
Comercialització de material tecnològic i electrònic

Salut i Cures

Acompanyament en la sexualitat i la reproducció
Criança
Salut
Atenció gent gran i/o persones depenents
Atenció a col•lectius vulnerabilitzats (diversitat funcional, risc exclusió social)
Acompanyament a la mort
Psicologia i atenció a la salut mental
Cosmètica i higiene
Farmàcies i herbolaris
Cures a animals (veterinaris, protectores d’animals, …)

Finançament i Moneda Social

Entitats financeres
Assegurances
Comunitats d’autofinançament
Micromecenatge (crowdfunding)
Moneda Social

Assessorament

Consultories
Serveis jurídics
Gestories
Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional

Logística

Missatgeria
Transports i mudances
Bancs de recursos comunitaris
Emmagatzematge i control d'estocs
Gestió de residus (reciclatge) i abocadors
Centrals de compra
Serveis de correspondència
Vigilància
Consergeria i recepció
Manipulació i embalatges
Gestió de punts d'informació
Gestió de benzineres, rentat de cotxes i aparcaments
Gestió de vending

Espais i xarxes

Xarxes locals d’economia solidària
Xarxes d'intercooperació (cCooperatives de segon grau, xarxes de productores, ...)
Espais i recursos de gestió comunitària
Fires i mercats
Bancs del temps i xarxes d'intercanvi

Producció i/o venda d’altres productes manufacturats

Extracció i processament de matèries primeres
Producció industrial
Venda al detall
Venda al major

Mapa d'entitats socials de Catalunya

Aquí trobaràs l'entitat que respongui a les teves necessitats o amb la què pots col·laborar

-- Cap col·letiu --
Aturats
Aturats
Diversos
Dones i LGTBI
Dones i LGTBI
Drogodependents
Drogode-
pendents
Gent gran
Gent gran
Infants
Infants
Joves
Joves
Malalties
Malalties
Nouvinguts i minories ètniques
Nouvinguts i minories ètniques
Persones amb discapacitat
Persones amb discapacitat
Pobresa i exclusió social
Pobresa i exclusió social
Reclusos i exreclusos
Reclusos i exreclusos
Salut mental
Salut mental
Sense atenció directa
Sense atenció directa
Si sou una entitat social que voleu modificar/ampliar la informació de la fitxa escriviu a taula@tercersector.cat.
Resultats [3250]
Paginador

 ExportarAmb el suport de:
Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad
Departament de Familia
economia social
Ajuntament barcelona
Diputació barcelona
amb
ajuntament barcelona, economia cooperativa
Obra social, fundació la caixa